O rtyňskou zvonici 2024

Druh soutěže: nepostupová přehlídka tanečních skupin, kroužků a dětských kolektivů v různých stylech tance

Pořadatel: Jednota Orel Rtyně v Podkrkonoší

Termín: sobota 8.června 2024

Místo konání: Sportovní hala Orlovna Rtyně (náměstí Horníků 856)

Časový harmonogram soutěže:

8:00 – otevření sportovní haly

9:00 – registrace kolektivů

10:00 – zahájení přehlídky

Zařazení kolektivu:

1.     Začínající tanečníci – kroužky bez profi vedení a rozsáhlých tréninků

2.    Pokročilí tanečníci – DDM, ZUŠ, taneční kluby…časté tréninky, postupové soutěže

Věková kategorie:

I. věkový průměr do 5,0 let

II. věkový průměr 5,1-7,0 let

III. věkový průměr 7,1-11,0 let

IV. věkový průměr 11,1-15,0 let

V. věkový průměr nad 15,1 let

Forma tance:

A) DISKO DANCE

B) STREET DANCE

C) DANCE ART

D) SHOW DANCE (kulisy, rekvizity, téma, příběh)

E) Mažoretky BAT

F) Mažoretky POM

G) Volný tanec (zumba, country, rock and roll, orient…)

Možnost přihlášení – do 24. května 2024 na adrese: zvonice@centrum.cz

Ceny: diplomy pro nejlepší taneční kolektivy v taneční kategorii

a drobné ceny

Hudební doprovod: Vlastní hudební nahrávku pouze na flash disku – WAV či MP3

(+ zálohu na druhé flash či mailu) –

Doporučujeme – skladba by neměla přesáhnout 5 min.

Minimální počet tanečníků skupiny: 5

Není přípustné, aby vedoucí byl součástí vystoupení, tzn. vedoucí pouze dohlíží a dává pokyny zvukaři…. (s výjimkou nejstarší kategorie nad 15 let)

Ukazovat a radit dětem v choreografii se smí jen v kategorii I. a II. Do pěti a sedmi let.

 Porota – lichý počet porotců složených z lidí, kteří působí či působili v oblasti tance.

Prostorové zkoušky budou probíhat od 8:00 hodin v pořadí, ve kterém budou nahrávky jednotlivých kolektivů předány zvukaři.

Ukončení prostorových zkoušek je v 9:45 hodin.

Vaše požadavky uveďte v přihlášce, pokud to bude možné – připravíme.

Pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené! Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu

termínu a místa konání akce.

Na 1 choreografii – jeden vedoucí zdarma.

Startovné: 100,- za každého tanečníka (muže tančit ve vice choreografiích)

Platba startovného: Pouze na účet 2300743542 / 2010 nejpozději do 31.5.2024

(do 31.5. je možné zrušit vystoupení – od 31.5. 100% storno poplatek)

Po zaslání přihlášky Vám vystavíme fakturu a přidělíme

VS pro vaši skupinu. (do poznámky pište – název kolektivu)

! Počty tanečníků neupravujeme ! Platí se počet na přihlášce !

Vstupné: 100,- pro neúčinkující

Děti do 15ti let 50,-

Přehlídka bude přístupná veřejnosti od 9:30 hod.

 

Uzávěrka přihlášek: do 24. května 2024

Tato akce se uskuteční za finanční podpory Města Rtyně v Podkrkonoší a sponzorských darů.

Přihlášení pro týmy na Zvonici: zde!