Kdo jsme

TS Ballare se věnuje již patnáctým rokem dětem a mládeži ve věku 3 – 18 let. Zabývá se tancem moderním, ale také společenským, mažoretkovým a lidovým.  Počet členů se v letošním roce 2016/2017 vyšplhal na 170 tanečníků. Každým rokem děti tančí pro své rodiče na tradiční akademii a také se účastní různých soutěží skupin, společenských vystoupení a akcí.